Krytí našimi Pekelníky / Our males mating

 

Tak, jako mnoho jiných chovatelských stanic spolupracuje s jinými v rámci krytí a chovu vůbec, tak i my můžeme nabídnout své samečky ke krytí. Jsou zde ovšem i určitá kritéria, která musí majitel naší potenciální nevěsty a nevěsta sama bez výjimky splnit. Vzhledem k neblahým zkušenostem s některými chovateli jsou tato pravidla velmi přísná, a slouží ke kontrole zdraví a povah a lepší orientaci ve vrzích po našich samcích. Mláďátka po našich Pekelnících považujeme tak trochu i za svá. Upozorňuji, že krytí a nakládání s potomky po mých samcích bude ošetřeno závaznou "Smlouvou o krytí". Děkujeme za pochopení.
Zájemci o krytí nechť čtou pozorně celou tuto sekci!

 

V sekci "Naši Pekelníci" je v profilu každého jednotlivého potkánka uvedeno, zda jím nabízíme krytí či nikoli.
V případě mladých zvířat, kterými z důvodu nízkého věku zatím nekryjeme, je možné se předběžně dohodnout na plánovaném krytí po dosažení věku jednoho roku.
 
Kdo může o krytí našimi Pekelníky požádat?

1) Krytí budeme poskytovat převážně jen spřáteleným ChS a ČS, se kterými se známe a důvěřujeme jim, dále můžeme posloužit i některým spolehlivým ChS a ČS, na které budeme mít dobré reference od našich spřátelených chovatelů.

2) Mazlíčkářům mohu nakrýt samičku až po předchozí domluvě s chovatelem samičky (s její mateřskou ChS nebo ČS). Budu chtít záštitu buď naší nebo jiné ChS nebo ČS!

3) Předem upozorňuji, že pokud na Vás budu mít špatné nebo pochybné reference od jiných ChS, samičku Vám nenakryji!!!

4) Krytí našimi samci a nakládání s potomky po našich samcích bude ošetřeno z naší strany "Smlouvou o krytí", bez podpisu této smluvy krytí neuskutečním!

5) Vyhrazuji si právo krytí odmítnout. Dále odmítne-li konkrétní spojení chovatel (mateřská ChS) mého samce, kterým si přejete krýt, krytí neuskutečním.

 

 

Jak postupovat při žádosti o krytí?

1) V prvé řadě si důkladně přečtěte celou tuto sekci. Nečiní-li Vám problémy naše požadavky splnit, můžete o krytí požádat.

2) Můžete požádat o krytí nejlépe emailem. ZDE.

Uveďte:

   -Vaše jméno a příjmení, v případě ChS i název Vaší ChS, další kontakt na Vás (např. telefon, adresu, Skype,...)

   -Jméno našeho samečka, kterého jste zvolili ke krytí

   -Celé jméno Vaší samičky (včetně názvu její mateřské ChS), kterou chcete krýt a základní údaje o samičce- varieta, barva, znaky, věk atd.

   -V příloze zašlete průkaz původu nebo výpis předků samičky

   -Pokud si vedete zdravotní mapu předků Vaší samičky, byla bych ráda, kdyby jste ji poslali také

   -Napište Váš chovatelský záměr- proč jste zvolili právě toto spojení, čeho tím chcete dosáhnout, jak si představujete další využití případných potomků v chovu atd.

3) Pokud na Vás budu mít dobré reference, ověřím si rodokmen Vaší samičky, zda je vyhovující na daného samečka, po zdravotní a povahové stránce linie atd.

4) Zašlu Vám obratem moje vyjádření, v případě kladného vyjádření zašlu i podmínky pro konkrétní krytí.

5) V případě Vašeho souhlasu s podmínkami se můžeme domluvit na samotném termínu převzetí samičky na krytí.

6) Požadujeme aby majitel samičky byl osobně přítomen u předání samičky ke krytí, potřebujeme podepsat "Smlouvu o krytí".

 

 

Kritéria na nevěstu

1) Samička musí být na první krytí starší 6ti měsíců a mladší 12 měsíců. Na druhý vrh do stáří 18ti měsíců a nejméně dva měsíce po odstavu předchozího vrhu. Na druhý vrh nekryjeme samičky, které měly potíže při prvním porodu (císařský řez apod.).

2) Samička musí mít váhu minimálně 280g, pokud se jedná o první krytí (některé samičky rostou pomaleji a po miminkách se zpravidla "spraví" a zmohutní), ideálně 300g (u PP vrhů je to samozřejmost!), na druhé krytí samičky bezpodmínečně miminálně 300g, v případě samičky variety fuzz nejméně 250g. Pokud bude samička menší než uvedené hmotnosti, viditelně podviživená nebo naopak obézní, nenakryji!

3) Samička musí být v dobrém zdravotním stavu a kondici. Nesmí jevit žádné známky onemocnění (vrkání, pšíkání, hlavička na stranu atd.), čerstvého zranění (kulhání, otevřené rány, bolestivost atd.) a musí být bez parazitů (všenky, svrab atd.). V opačném případě si samičku ani neodeberu! Vyhrazuji si právo zažádat si o veterinární potvrzení o zdravotním stavu samičky ne starší tří dnů! Máte-li aktuálně v chovu jakoukoli nákazu či parazity nebo máte chov z jakéhokoli důvodu v karanténě, samičku si nepřevezmu i přes to, že samička sama nejeví známky nákazy nebo napadení parazity! Zatajíte-li mi tuto skutečnost a samičku mi předáte a já se dozvím o karanténě nebo nákaze ve Vašem chovu, bude to považováno za porušení "Smlouvy o krytí" z Vaší strany!!! Dále nekryjeme samičky, které v minulosti prodělaly nákazu SDA viru.

4) Na krytí samička přijede k nám. Samečky NIKDY neposíláme za samičkou! Dovoz i odvoz samičky bude v předem dohodnutou dobu a obojí si zajistí majitel samičky sám na své vlastní náklady. Samička musí opustit naší ChS minimálně 7 dní před plánovaným porodem (pokud nebude určeno jinak).

5) Samička se musí na samečka barevně a znakově hodit.

6) Nekryjeme samičky bez prokázaného původu (např. samičky ze zverimexu, z velkochovů pro krmné účely atd.), výjimku mohu učinit jen vzácně a to POUZE blízce spřátelené ChS, která bude mít závažný důvod pro uskutečnění tohoto spojení, a pouze za velmi přísných podmínek! Dále nekryjeme samičky z povahově nebo zdravotně problémových linií. Pro krytí importovaných samiček budou platit zvýšená opatření k chovu na potomcích.

7) Jestli-že se samička před krytím zúčastnila nějaké akce, kde se shromažďuje více potkanů z různého prostředí (výstavy, hromadná registrace, chovatelská setkání apod.), požaduji, aby prodleva mezi opuštěním této akce a předáním samičky ke krytí do naší ChS byla minimálně 14 dní. Důvodem je zamezení přenosu možného onemocnění na zvířata v naší ChS (inkubační doba většiny přenosných onemocnění není delší než dva týdny).

 

Všeobecná pravidla krytí mými samci a nakládání s potomky po nich

1) Požaduji, aby majitel samičky dohlížel na zdraví a povahu všech mláďat po mých samcích od jejich narození po smrt, žádal od nových majitelů pravidelně tyto informace a průběžně  nám tyto informace předával.

2) Maximálně tři mláďata z vrhu po mém samci půjdou do dalšího chovu, pokud ve "Smlouvě o krytí" nestanovím jinak. Pokud za krytí budu požadovat mládě z vrhu, toto mládě bude automaticky počítáno jako jedno z chovných (v takovém případě můžete zadat další dvě do chovu). Ostatní mláďata do chovu nepůjdou a budou jen mazlíčky.

3) Požaduji, aby všechna mláďata po mých samcích zůstala v ČR. Vývoz mláďat za hranice nebude povolen! Výjimku tvoří pouze zahraniční chovatelé se kterými již delší čas spolupracuji a znám je.

4) Pokud se v průběhu života samce prokáže jeho linie jako riziková či se vyskytly problémy (např. genetická vada v příbuzenstvu, větší výskyt nádorového onemocnění v linii atd.), ihned Vás informuji o této skutečnosti a požaduji od Vás okamžité stažení potomků po tomto samci z chovu (z důvodu zamezení dalšího přenosu). U samců, které nabízíme ke krytí, problémy nepředpokládáme, ale může se to stát.

5) Jako odměnu pro nás za krytí Vaší samičky požadujeme buď finanční vyrovnání (po narození mláďat), které je stanoveno individuálně dle počtu narozených mláďat a jejich reálné ceny (za jeké sumy budou chovatelem fakticky prodána), nebo jedno mládě z vrhu (k chovu), přižemž žádáme možnost druhé volby mláďátka- ihned po majiteli samičky.

6) Jestliže samička po krytí nezabřezne, nabízíme Vám bezplatně krytí opakovat.

7) Na požádání Vám poskytneme zdravotní mapu předků samečka.

8) Neneseme odpovědnost za případné problémy samičky při porodu nebo odchovu mláďat!

9) V případě, že jsme již řádně dohodnuti na krytí Vaší samičky a na poslední chvíli naleznete ke krytí samečka vhodnějšího, máte právo naše smluvené krytí odříci. Ovšem jen v případě, že ke krytí zatím nedošlo! Pokud je samička již u nás, máte právo si ji po dohodě s námi odvézt.

 

Komfort pro nevěstu aneb co nabízíme

1) Ubytování samičky v naší samostatné kleci (nemusíte vozit s sebou vlastní klec). Vybavení klece můžeme nabídnout také naše (mistička, napaječka, hamaky, domeček, větvičky atd.) dle Vašeho přání a zvyklostí samičky. Jako podestýlku můžeme nabídnout bezprašné hobliny nebo papírový skart. Pokud si budete chtít dovézt vlastní výbavičku do klece, podestýlku atd., samozřejmě můžete.

2) Co se týče krmení samičky, nabízíme naše krmení (viz. ZDE), případně můžete dovézt vlastní krmení (některé samičky mají raději krmení svoje, na které jsou zvyklé).

3) Každodení venčení, výběh a mazlení samičky samozřejmostí.

4) Je-li samička na něco alergická (krmení, podestýlka atd.), řekněte nám to. Vyhneme se tak mnoha nepříjemnostem.

5) V případě potřeby (po dobu pobytu u nás) poskytneme samičce okamžitou veterinární péči (v případě úrazu apod.). Nebude-li úraz či jiný předmět léčení u samičky zaviněn naší ChS, budeme požadovat úhradu veterinárních nákladů. Účet od veterináře zajistíme.

6) Po celou dobu pobytu samičky u nás Vám můžeme podávat emailem informace, jak se krytí daří. Na požádání můžeme pořídit a poslat emailem foto z krytí.

7) Z naší strany můžete očekávat čestné a férové jednání. To samé očekáváme my od Vás.

 

Upozornění

Nejste-li schopní na 100% zajistit a splnit všechny body smlouvy, žádám, aby jste se s žádostí o krytí neobraceli na naší ChS. Pokud v budoucnu nedodržíte byť jen jedinou podmínku uvedenou ve "Smlouvě o krytí", budeme se bránit! Garantuji, že v takovém případě Vám naše ChS kryla samičku naposledy. O Vaší případné nespolehlivosti a nečestnosti informujeme i naše spřátelené ChS a uvedeme Vás na náš web jako nedůvěryhodné!

 

Závěrem

Závěrem podotýkám, že pořádek dělá přátele. Dodržíte-li naše přísné podmínky a budete-li nás nadále svědomitě informovat o potomcích našich samečků tak, jak je stanoveno smlouvou, bude Vám jako projev díků poskytnuta odměna. Nejen že můžeme společně dlouhodobě spolupracovat v chovu, ale budete moci čerpat od nás tzv. "Pekelnické výhody". "Pekelnické výhody" jsou upřeněny ZDE. Za dodržování našich podmínek jménem všech Pekelníčků mnohokrát děkujeme!

 

 

 

 

© 2009 Od Pekelného Strážce - Všechna práva vyhrazena!

Vytvořeno službou Webnode