Co od nás můžete očekávat a co očekáváme od Vás

 

Mláďátko od nás? Co Vás čeká...

Potkánci od nás budou odcházet do nových domovů nejdříve po ukončeném 4. týdnu života, nejčastěji však až v 5. týdnu.  Naši Pekelníčci budou co možná nejvíce ochočení a vymazlení, zvyklí na potkaní kolektiv a především zdraví. Ošetření přípravkem Stronghold proti vnitřním i vnějším parazitům. S sebou dostanou svůj průkaz původu nebo výpis předků a zdravotní kartu na případné záznamy od veterináře a také malý balíček krmné směsi, na kterou je mláďátko od nás zvyklé.

Informace od Vás pro nás

Vzhledem k tomu, že se snažíme chovat potkánky zdravé  s dobrou povahou, měl by se nový majitel připravit na častý kontakt s námi, jelikož pro naší chovatelskou selekci jsou především tyto aspekty zásadní. Proto prosím, kdo nemáte zájem s námi udržovat stálý kontakt (email, telefon atd.) a pravidelně nás informovat o zdravotní a povahové stránce našich miminek po celý jejich život (minimálně jednou za 4 měsíce), o pořízení potkánka z naší ChS raději vůbec neuvažujte.

Kontakty

Změní-li se v průběhu života potkánka kontaktní údaje na majitele, prosíme dejte nám vědět údaje nové, nechceme přijít o možnost kontaktu s Vámi. Stejně tak Vám okamžitě dáme vědět, pokud se změní kontaktní údaje na nás.

Změna majitele

Jestli-že se změní situace v průběhu života potkánka a Vy nebudte moci si potkánka ponechat, nejlépe uděláte, když nás kontaktujete a my si potkánka vezmeme zpět. Odpadá Vám tak starost se sháněním nového pána. V případě, že Vy sami budete chtít potkánka věnovat či prodat, musíme o tom vědět a potkánek bude předán novému majiteli v naší přítomnosti. Nový majitel, Vy a já pak společně podepíšeme "Smlouvu o změně majitele" potkánka. V tomto případě připravte prosím předem potenciálního nového majitele potkánka na to, že se zaváže obdobnou smlouvou a podmínkami jako vy, když jste si potkánka pořizovali.

Jestliže onemocní nebo zemře...

Pokud se v průběhu života potkánka objeví nějaké onemocnění nebo úraz, nový majitel by nás měl co nejdříve informovat o jakou záležitost jde a zajistit potkánkovi odpovídající veterinární péči, která nezřídka může přesahovat pořizovací cenu potkánka. V případě úmrtí potkánka nás informujte OKAMŽITĚ a uveďte příčinu smrti. Pokud potkánek zemře před dovršením 1,5 roku věku, byla bych velice vděčná, kdyby jste nechali udělat pitvu, pokud není zjevné, na co potkan zemřel, aby se zjistila přesná příčina. Stejně tak by bylo přínosem, kdyby se provedla pitva i pokud potkánek zemře v pozdějším věku. Po dohodě s Vámi pak mohu pomoci uhradit náklady s pitvou spojené. Snažíme se tímto zjišťováním omezovat geneticky přenosné choroby. Zemře-li potkánek nešťastnou náhodou vinou úrazu (např. zakousnutí psem, pád z výšky atd.), pitva není bezprostřední nutností, pokud potkánek po celý život nejevil známky žádného zdravotního problému. Zašlete mi však nazpět zdravotní kartu potkánka s veškerými údaji od veterináře a pokud byla provedena pitva, tak i pitevní protokol nebo jeho kopii. Prosíme, uvádějte všechny příčiny i následky včas a hlavně PRAVDIVĚ. Nebojte se, za nic vás proklínat nebudeme, naopak budeme rádi za Vaší upřímnost.

Mazlíček vs. chovné zvíře

Naši potkánci jsou určení především jako domácí mazlíčci. Do dalšího chovu půjdou maximálně 2-3 miminka z vrhu (neurčím-li jinak) a to vždy jen a pouze oficiálním chovatelským nebo členským stanicím zapsaným pod libovolným chovatelským klubem zastřešující chov potkanů! Nedám mládě k chovu někomu, kdo si bude na vlastní pěst množit bez tolik potřebných znalostí a chovatelské etiky jen proto, že zkrátka mermomocí chce miminka! Chov je nejen radost a mazlení se s roztomilými mrňátky, ale především starost, píle, svým způsobem i dřina a hlavně ODPOVĚDNOST za každé naše rozhodnutí. Mnoho "hobby chovatelů", "neoficiálních chovatelských stanic" a dalších rádoby-chovatelů toto nechápe.

Všechny stanice, které si od nás vezmou mláďě za účelem chovu, musí každý plánovaný vrh na našem odchovanci konzultovat se mnou a vyžádat si písemné svolení s daným spojením. Bez tohoto konkrétního svolení není možné krytí uskutečnit.

Ostatní mláďátka, která k chovu určená nejsou, budou k dispozici lidem, kteří chtějí jen potkaního kamaráda, nikoli chovné zvíře. Miminka na mazlíčka tudíž v budoucnu nebudou nakryta ani ke krytí poskytnuta. V průkazu původu nebo výpisu předků potkánka na mazlíčka bude uvedeno, že na něm nejsou povoleny odchovy.

V případě miminek na mazlíčky lze udělit výjimku, ale pouze vzácně a opět budete potřebovat můj písemný souhlas- takzvané PŘIZNÁNÍ VRHU. Jedná se o oficiální dokument, který musí vystavit chovatel daného zvířete, pro výjimku činěnou z důvodu výrazného přínosu daného jedince pro další plemenitbu. Přiznání vrhu lze vystavit pouze pro konkrétní rodičovské spojení, jedno přiznání vrhu= jeden vrh, ne více! Vrh však musí být odchován pod záštitou mé stanice nebo jiné oficiální chovatelské nebo členské stanice, což znamená že mimo jiné dostane vrh rodokmen vydaný stanicí, která jej zaštítila, dále se musí řídit jejími podmínkami odchovu a odběru mláďat případně i kupní smlouvou.

A proč takový povyk kolem vrhů? Tato přísná opatření slouží ke kontrole zdraví a povah nejen našich odchovanců samotných, ale i jejich potomků. Neradi bychom, aby někdo, ač třeba neúmyslně, neuváženým křížením znehodnocoval v dalších generacích naše chovatelské snažení. Nesnažíme se jiným chovatelům znemožňovat další chovatelskou práci s našimi odchovy, ale chceme o tom vědět a mít přehled, jak si naši odchovanci a jejich případní potomci vedou. K těm, kteří nechtějí cíleně a dobře chovat a chtějí jen množit, se raději ani nebudu vyjadřovat. I "dobře míněný" vrh pod vedením totálního laika totiž často končí katastrofou. Proto prosím, pokud chcete potkánka od nás, respektujte tato pravidla.

Odběr Pekelníčka...

S novým majitelem našeho miminka se bezpodmínečně chceme setkat OSOBNĚ. Upřednostňujeme odběr přímo u nás, ve výjimečných případech bude možné si miminko převzít na předem dohodnutém místě a to POUZE OSOBNĚ, jelikož potřebujeme podepsat kupní smlouvu- Žádné výjimky z pravidla již dělat nebudu ani omylem, jednou jsem se spálila a zaplatila za to životem má dvě potkaní miminka! Mimča neposílám ani balíkem ani drahou a nemám povinnost potkánky někam vozit! Doprava potkánka do jiných měst bude možná pouze výjimečně a po předchozí domluvě. Kam jezdíme a podmínky přepravy najdete ZDE (KLIK)

Pokud je Vám méně než 18 let, požaduji souhlas zákonného zástupce s pořízením potkánka a jeho přítomnost při odběru, kdy za Vás podepíše kupní smlouvu.

Důležité!!!

Předem upozorňuji, že nejsem ochotná dát potkaní mláďátko do samoty. Potkan není solitér (samotář) a pro svůj zdravý psychický vývoj a celkovou pohodu potřebuje minimálně jednoho dalšího potkana stejného pohlaví. Bude-li na mimátko od nás u Vás doma čekat potkaní kamarád, případě máte již zamluveného druhého potkánka někde jinde a v nejbližší době se nastěhuje k Vám nebo si rovnou vezmete od nás dva potkánky, je to ideální stav a nemám s tím sebemenší problém. Rozhodně však nepřistupuji na argumenty typu "dva mít nemohu, nestíhal bych se jim věnovat, dva mi rodiče nedovolí, ale jednoho snesou". Proto, prosím, na mě s tímto nechoďte. Pokud nemůžete nebo nechcete z nějakého důvodu dva potkany, nepořizujte si ani jednoho, ale zvolte raději křečka nebo myšího samce, kteří za solitérní život budou vděční. Proč potkan potřebuje kamaráda výborně vysvětlila kolegyně chovatelka Markéta Čacká z ChS Utahraptor ve svém článku s názvem "Jednoho nebo dva?", doporučji všem přečíst si jej. Odkaz na něj zde (klik).

Začátečníci vítáni :-)

Jste-li mezi "potkanáři" nováčkem a nemáte s nimi zkušenosti, nevadí. Stačí, když budete ochotni dbát našich pokynů a rad. Od toho jsme přece tady. Stejně tak každý, kdo bude mít s potkánkem problém, bude se chtít na cokoli zeptat a poradit, samozřejmě se nestyďte a ptejte se. Na pomoc v nouzi jsem pro Vás na emailu i na mobilu.

Závěrem

Vyhrazuji si právo odmítnout rezervaci. Nemám povinnost vydat potkánka každému, kdo si o něj řekne. Nové majitele si vybíráme!!!

Naši malí pekelníčci se hodí pouze pro zodpovědné lidi, kteří chtějí potkánka jako kamaráda a mazlíčka. Chovatelé hadů nechť se obrací s prosbou o koupi krmení pro své svěřence na některý ze zverimexů nebo chovatele potkanů pro krmné účely, nikoli na mě! Pečlivě šlechtění potkánci s rodokmeny do hadího chřtánu nepatří. Stejně tak naši pekelníčci nebudou sloužit jako pokusná zvířata.

Vyhrazuji si právo kontroly držby našeho pekelníčka.

Poruší-li některý z majitelů našeho odchovu nějaký bod smlouvy, vyhrazuji si právo okamžitě odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité navrácení potkánka (potkánků) pocházejících od nás do našich vlastních rukou naproti navrácení celé kupní ceny potkánka!

V případě zjištění týrání potkánka jej okamžitě odebereme zpět k nám, a to bez nároku na nějakou finanční náhradu! Týrání zvířete je zákázáno nejen námi, ale i ZÁKONEM!

 Toť v kostce podmínky naší kupní smlouvy, alespoň víte, do čeho jdete :-)

 
Ke každému potkanímu miminku od nás dostanete:
  • Průkaz původu nebo výpis předků
  • Zdravotní kartu potkánka
  • Kupní smlouvu (závaznou, je nutné aby nový majitel splnil bez výjimky všechny body smlouvy)
  • Rady do začátku (zejména začínajícím potkanářům)
  • Vzorek krmné směsi do začátku, na kterou je mláďátko zvyklé
 A navíc:
  • máte ze zákona právo na "reklamaci" potkánka- tedy jeho vrácení zpět- ode dne koupě do šesti kalendářních týdnů- naproti navrácení celé kupní ceny potkánka
  • zaručujeme kompletní chovatelský servis po dobu celého života potkánka, veškeré chovatelské a praktické rady, kdykoli o ně požádáte
  • poskytneme hlídání potkánka v době Vaší nepřítomnosti, dovolené, služební cesty, pobytu v nemocnici apod.
  • po dohodě pomůžeme při úmrtí potkánka s úhradou nákladů za pitvu (pokud potkánek zemře na nejasnou příčinu, zemře příliš mladý, vždy, když bude třeba určit s jistotou, na co potkánek zemřel, prosím nechte udělat pitvu).

 

Pokud jste dočetli až sem a neukroutili si nevěřícně hlavu, pak gratuluji... asi opravdu pro Vás bude Pekelníček to pravé :-)

Směle do rezervace Vašeho nového kamaráda. Postup rezervace ZDE (KLIK)

© 2009 Od Pekelného Strážce - Všechna práva vyhrazena!

Vytvořte si web zdarma!Webnode